Sportvereniging Excelsior'31 Rijssen

Vrijwilligers & Vacatures

Laat iedereen het horen, Wij zijn Excelsioren.

 
Hiermee begint ons prachtige clublied. De nadruk van deze zin ligt op het woord “Wij”. Wij zijn er trots op Excelsioren te zijn. Wij geeft een samenhangend gevoel. Wij zijn één. Wij gaan voor elkaar. Wij staan voor elkaar. Wij zetten ons voor elkaar in. Wij zijn prestatiegericht en Wij zijn recreatiegericht.
 
Vrijwilligers zijn keihard nodig.
 
Als vereniging mogen we er trots op zijn, dat we laatste jaren gegroeid zijn. Zowel in ledenaantal, als in niveau, als in accommodatie. De basis van dit alles wordt gelegd door de vele vrijwilligers die onze vereniging rijk is. Er is echter een tendens gaande dat het moeilijker wordt om voor de verschillende taken binnen de vereniging vrijwilligers te vinden. Dit heeft vaak tot gevolg dat de mensen die al vrijwilliger zijn, de extra taken erbij nemen. Vandaar dat wij graag van een ieder die zich voor de vereniging wil inzetten informatie ontvangen over het type taken waarvoor interesse is. De diverse taken zijn globaal onder te verdelen in:
  • Clubhuiswerkzaamheden
  • Bestuurswerkzaamheden
  • Werkzaamheden rondom een elftal
  • Evenementen of projecten
  • Onderhoudswerkzaamheden

 Heeft u interesse in één van bovenstaande categorieën, of staat uw voorkeur niet in bovenstaande opsomming, stuur dan een e-mail naar vc@excelsior31.nl.

Levert vrijwilligerswerk nog wat op?

Binnen de vereniging zijn diverse vrijwilligerstaken op allerlei gebieden. Van de ene taak wordt meer verwacht dan de andere taak. Excelsior'31 beloont de vrijwilligers door bijvoorbeeld een kerstattentie te bezorgen en er wordt aan het einde van het seizoen een vrijwilligersavond georganiseerd. Daarnaast kan vrijwilligerswerk u nog meer opleveren. Het geeft u een goed gevoel, u zet zich in voor de maatschappij, u verrijkt uw sociale leven en vrijwilligerswerk staat goed op uw curriculum vitae (cv).

Vrijwilligersverzekering
 
Met ingang van 1 januari 2013 heeft de gemeente Rijssen-Holten een verzekering afgesloten die dekking biedt voor schade ontstaan tijdens vrijwilligerswerkzaamheden.De vrijwilligersverzekering is een vangnet. Dat wil zeggen dat altijd de eigen verzekering eerst wordt aangesproken. Bij schade die niet door de eigen verzekering wordt vergoed kan men de vrijwilligersverzekering aanspreken.
 
Voor wie?
* Er is geen leeftijdsgrens
* Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd, ongeacht waar men woont en waar men vrijwilligerswerk doet
* Mantelzorgers (basispolis)
* Maatschappelijke stagiaires
* Vrijwilliger voert zijn werkzaamheden in Nederland uit

Soorten Polis:
1) VNG BasisPolis:
* Aansprakelijkheidsverzekering
* Ongevallenverzekering
 
2) VNG Vrijwilligers Plus Polis
* Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
* Bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
* Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
* Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers
 
Voordelen:
* Geen leeftijdsgrens
* Geen administratieve rompslomp (geen aanmelding)
* Eenvoudig schadeformulier; ingevuld schadeformulier wordt bij de gemeente ingediend
* Maatschappelijke stagiaires zijn ook verzekerd
* Geen eigen risico
 
Meer informatie over deze verzekering leest u in deze folder VNG vrijwilligerspolis 2011 (pdf).
 
Vrijwilligerswerk, het kost zoveel tijd.
 
De meeste mensen die benaderd worden voor een vrijwilligersfunctie zullen een inschatting maken van de tijd die erin gestoken moet worden. In deze tijd puilt de agenda vaak al uit van afspraken en verplichtingen, zodat het aangaan van een vrijwilligersfunctie meer dan ooit goed afgewogen wordt. Dit maakt dat het moeilijker wordt om bepaalde taken (goed) uit te voeren. Een mooi voorbeeld hiervan is een vacature voor barmedewerker op de vrijdagavond. Over het algemeen is de vrijdagavond een avond waarop nogal eens een feestje wordt gehouden, of visite wordt afgesproken. Om dan als vrijwilliger de verplichting aan te gaan om 1 keer per 3 weken een vrijdagavond achter de bar te gaan staan, kan een te hoge drempel zijn. Daarom zoeken we naar zoveel mogelijk vrijwilligers. Hoe meer mensen die bardienst op vrijdagavond willen draaien, hoe minder vaak men aan de beurt is. 1 keer in de 6 weken een bardienst klinkt al heel anders dan in keer per 3 weken. Dit was slechts een voorbeeld van 1 taak. U kunt zich voorstellen dat dit ook voor andere taken binnen onze vereniging geldt. Vele handen maken licht werk.
 
 
Maatschappelijk verantwoorde verenigen.
 
Ook dit is een kreet die op dit moment hot is. De overheid wil een samenleving die minder leunt op de overheid en meer op eigen kracht uitvoert. Alleen daar waar het echt niet anders kan, kan de overheid steun verlenen. Dit betekent dat de maatschappij meer en meer voor zichzelf moet zorgen. Mede met steun van de lokale overheid, zijn er op ons sportpark 2 kunstgrasvelden aangelegd en is het mogelijk om de nieuwe tribune met kleedkamers te realiseren. Door deze upgrade van onze accommodatie, wordt het wellicht ook mogelijk om onze accommodatie multifunctioneel in te zetten en een hogere gebruiksgraad te realiseren. Hierdoor kan de vereniging meer inkomsten genereren. Dit is naar alle waarschijnlijkheid noodzakelijk, aangezien ook de overheid met tekorten te maken heeft en bezuinigingen doorvoert. Activiteiten waaraan gedacht kan worden zijn, dagopvang voor gehandicapten, kinderopvang, buitenschoolse activiteiten, maar ook re-integratie van bijstandsgerechtigden. Een mooi voorbeeld hiervoor is wellicht het schoonmaken van de tribune en kleedkamers op maandag. Deze werkzaamheden worden nu voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd, maar dit kan wellicht ook in overleg met de gemeente door bijstandsgerechtigden. Onder het mom van een werkervaringsplek, of een participatieplek. Het mag duidelijk zijn dat voor deze nieuwe activiteiten en taken ook weer handjes nodig zijn. Onze vereniging leeft en ontwikkelt zich naar een Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging. Helpt u mee?