Sportvereniging Excelsior'31 Rijssen

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie

Ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie komen helaas maar al te vaak voor. De sportwereld vormt hierop helaas geen uitzondering. Ook bij onze vereniging moet rekening gehouden worden met dit soort gedragingen.

Het gaat dan niet alleen om jonge sporters die slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders, maar ook over gedragingen tussen sporters onderling of begeleiders onderling.

Indien men melding wil maken van ongewenst gedrag zoals:

·       Seksueel misbruik of intimidatie;

·       Psychische of emotionele mishandeling (voortdurend gepest worden);

·       Psychische of emotionele verwaarlozing 
      (niemand wil contact met jou of iemand zoekt geen enkel contact met iemand anders);

·       Lichamelijke verwaarlozing of mishandeling (iemand ziet er erg onverzorgd uit of zit onder de blauwe plekken).

 

Dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van Excelsior’31 (Telefoonnummer: 06-51993174). De gemelde situatie zal geheel vertrouwelijk  behandeld worden in de vertrouwenscommissie en daar zal bekeken worden of er wat moet gebeuren en wat er dan dient te gebeuren.

 

In deze situaties moet een ieder zich goed realiseren, dat het niet melden van ongewenst gedrag grote gevolgen kan hebben, maar tegelijkertijd het melden van iets dat op onwaarheid berust ook zeer grote gevolgen voor de betrokkenen kan hebben.

De vertrouwenscontactpersonen van Excelsior’31,
Luit Meijer, (tel. 06 - 51993174)
Alie Reuvekamp,
Inge Beltman