Woensdag 17 oktober: Algemene Ledenvergadering

Foto bij Woensdag 17 oktober: Algemene Ledenvergadering

Woensdag 17 oktober: Algemene Ledenvergadering

Woensdag 17 oktober 2018 om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van s.v. Excelsior ’31 plaats in het clubhuis.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Welkom & opening vergadering
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen notulen van de vorige vergadering
4. Huldiging jubilarissen
5. Jaarverslag van de penningmeester
       a. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Ontwikkelingen binnen de vereniging
8. Rondvraag
9. Sluiting vergadering

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering nemen wij afscheid van Gerrit Troost (penningmeester), Fred Tuinman (bestuurslid voetbalzaken) en Peter van Rijn (bestuurslid commerciele zaken). Jerry Heijink wordt tijdens deze Algemene Ledenvergadering voorgedragen als bestuurslid voetbalzaken. Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen bij het bestuur (secretaris@excelsior31.nl) tot dinsdag 16 oktober 2018, 12.00 uur.

Als bestuur gaan wij ervan uit dat de leden van de vereniging deze avond aanwezig zijn. Dit is namelijk dé plek om als lid van de vereniging je stem te laten horen.

Het bestuur van Excelsior’31

Kalender icoon maandag 1 oktober 2018 17:19 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk internet- en reclamebureau