Hoe word ik lid van Excelsior'31

Hoe word ik lid van Excelsior'31

Correspondentieadres ledenadministratie:               s.v. Excelsior'31
                                                                                         Postbus 102
                                                                                         7460 AC Rijssen

Mailadres ledenadministratie:                                      ledenadministratie@excelsior31.nl
 

Aanmelden:  
  Download hier het aanmeldingsformulier en stuur dit volledig ingevuld, eventueel voorzien van bijlagen, naar het correspondentie- of mailadres. Ook kunt u het formulier deponeren in de postbus (in de hal) van ons clubhuis (Arend Baanstraat 102A te Rijssen).
 
 
Afmelden:  
  Afmelden kan alleen schriftelijk via ons correspondentieadres. (Let op!! Bij afmelding moet u uw ledenpas meesturen, anders kunnen wij u niet afmelden).
 
 
Wijzigingen:  
  Adres, verandering van bank of gironummer, spelend naar niet-spelend lid en zaalvoetbal doorgeven via correspondentie- of mailadres
 
 
Overschrijving:  
  OVERSCHRIJVEN GAAT DIGITAAL
1. DE SPELER MELDT ZICH BIJ ZIJN NIEUWE VERENIGING MET ZIJN/HAAR RELATIECODE
2. DE NIEUWE VERENIGING REGISTREERT DE NIEUWE SPELER IN SPORTLINK CLUB
3. HET OVERSCHRIJVINGSVERZOEK NAMENS DE SPELER IS GEPLAATST
4. OVERSCHRIJVEN KAN TOT UITERLIJK 15 JUNI 23.59 UUR
5. DE SPELER WORDT NA 30 JUNI AUTOMATISCH OVERGESCHREVEN
 
 

Contributie per 01-01-2024:

 
    kwartaal       jaar  
  nominaal kleding totaal   nominaal kleding totaal
               
Mini's en pupillen t/m 13 jaar € 44,70 € 3,75 € 48,45    € 178,80 € 15,00 € 193,80
               
Junioren 14 en 15 jaar € 49,15 € 3,75 € 52,90   € 196,60 € 15,00 € 211,60
               
Junioren 16 en 17 jaar € 59,60 € 3,75 € 63,35   € 238,40 € 15,00 € 253,40
               
Senioren € 72,70 € 3,75 € 76,45   € 290,80 € 15,00 € 305,80
               
35+ en 45+ spelers € 53,95 € 3,75 € 57,70   € 215,80 € 15,00 € 230,80
               
niet spelende leden € 33,00 € 0,00 € 33.00   € 132,00   € 0,00 € 132,00
               
veldvoetbal/zaalvoetbal € 87,75 € 3,75 € 91,50   € 351,00 € 15,00 € 366,00
               
zaalvoetbal € 66,00 € 3,75 € 69,75   € 264,00 € 15,00 € 279,00
               
G-voetbal € 44,70 € 3,75 € 48,45    € 178,80 € 15,00 € 193,80
Contributie:  
  - wordt jaarlijks met het prijsindexcijfer verhoogd en is inclusief € 3,75 kledinggeld per kwartaal. Ieder spelend lid is hierdoor verzekerd van een nieuw shirt, broek en sokken. 
  - is bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze wordt uitsluitend via automatische machtiging geïnd. Daartoe wordt u door de vereniging gevraagd een machtiging voor de contributie-inning af te geven. De contributie betaling wordt per kwartaal geïncasseerd.
  - gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn na datum aanmelding lidmaatschap van de s.v. Excelsior‘31.
   - Bij zeer hoge uitzondering is het mogelijk om de contributie per factuur te betalen. Indien men van deze betalingswijze gebruik wenst te maken dient de contributie voor een geheel jaar vóóruit betaald te worden. Tevens zitten hier wel extra kosten aan verbonden, nl. € 1,25 per factuur.
  Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemt u in met een lidmaatschap voor de duur van een volledig seizoen, zoals in de statuten staat vermeld. De contributie is dan ook verschuldigd voor een geheel seizoen, ook indien u tijdens het seizoen als lid bedankt.

Lidmaatschap:  
  Door middel van het s.v. Excelsior‘31 lidmaatschap bent u automatisch lid van de KNVB en valt u daardoor onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering van de KNVB.  
  De lidmaatschapskosten worden door de vereniging betaald. De KNVB stelt ieder jaar deze kosten vast. Wij hebben hier geen enkele invloed op.  

 

Deze kosten bedragen voor: Senioren Junioren Pupillen
  Contributie KNVB € 7,30 € 5,48 € 5,00
  Verzekeringspremie € 0,60 € 0,60 € 0,60
  Contributie NOC * NSF  € 0,02 € 0,00 € 0,00
  Toeslag zaalvoetbal (Spelende veldvoetballers) € 1,80 € 1,35 n.v.t.

 

KNVB boetes:  
 

Hoewel wij als vereniging streven naar fair play, kan het altijd voorkomen dat U als gevolg van een overtreding een 'gele kaart' krijgt of dat er zelfs een veldverwijdering (rode kaart) volgt.

Boetes voortvloeiend uit overtredingen of veldverwijde ring worden door de KNVB aan de s.v. Excelsior’31 in rekening ge bracht. Deze kosten worden eens per kwartaal (tegelijk met de contributie-inning) aan u doorberekend.

 
  Achterstand in contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speelverbod. De desbetreffende speler ontvangt twee maal een herinneringsnota, waarin verzocht wordt het bedrag per omgaande te voldoen. Indien er dan nog niet betaald wordt, dan zal dit direct leiden tot een speel- en trainingsverbod. Pas zodra de hele nota betaalt is, zal het speelverbod worden opgeheven.  

 

 

 

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers