Historie van Excelsior'31

Historie van Excelsior'31

Wij zijn thans gekomen bij een historische gebeurtenis, althans voor de stad Rijssen. We verlaten nu ook het overzicht van Twente en richten ons in de nieuwe situatie op het voetbalgebied in Rijssen, namelijk de oprichting van de R.V.V. "Excelsior".


Een groep vrienden, bestaande uit:

J. ten Berge, T. Brandriet, J. Giesbers, J. Harmsen, Js. Harmsen, H.J. Landeweerd, J. Ligtenberg, D. v/d Maat, R. v/d Maat, J.W. Nieuwenhuis, D. Nijland, G. Nijland, Js. Nijland , G.J. Poortman, G.J. Smeijers, Js. Stegeman en H.W. Troost staan in de winkel van Albert Nijland, de Jesse, aan de Haarstraat 82 te Rijssen.

Niet om boodschappen te doen, maar om in de aldaar beschikbare ruime te besluiten een "echte" voetbalvereniging op te richten. Deze vrienden spelen al samen in een soort buurtclubje, "K.N.A.C." genaamd, op het Horpington-terrein aan de Enterweg. Maar ze willen meer. Ze willen, naast het reeds in Rijssen bestaande "Sparta", een echte officiële voetbalvereniging zijn met een eigen identiteit. Daarom is die bijeenkomst in de winkel, alwaar besloten wordt een nieuwe voetbalclub op te richten.

De naam blijft voorlopig nog even "K.N.A.C." en als outfit voor de eerste wedstrijd wordt gekozen voor een groen-wit gestreept shirt, voor zover de spelers die in het bezit hebben. Met "Sparta" - Rijssen wordt afgesproken, dat de eerste wedstrijd tegen haar wordt gespeeld op haar terrein nabij café Middelkamp aan de Enterweg. Later wordt daar het café-restaurant "De Poort van Twente" gevestigd. De eerste klap is een daalder waard. "K.N.A.C." wint met 3-1. Het team van "K.N.A.C." bestaat uit de volgende spelers:

G.J. Poortman keeper, D. Nijland rechts-buiten, H.J. Landeweerd, links-half,
J. Ligtenberg rechts-back, J. Harmsen, rechts-binnen, G. Nijland links-buiten,
G. Gerritsen links-back, W. Nieuwenhuis mid-voor, G.J. Smeijers mid-mid,
Js. Nijland rechts-half en J. ten Berge links-binnen.

De naam "K.N.A.C." vindt men niet alles en na enige tijd wordt de naam R.V.V. "Excelsior" aan de club verbonden. Een groot probleem is het vinden van een geschikte accommodatie. Een oplossing wordt gevonden door voor f. 5,- per jaar een stuk heideveld te huren van de erven Hoefhamer. Dit terrein bevindt zich enige honderden meters achter hotel "Rijsserberg". Om een goed voetbalveld te krijgen, moet eerst de aanwezige heide gestoken en verwijderd worden. Daarna wordt de eerste wedstrijd gespeeld en wel tegen "Enterse Boys", die de wedstrijd met 2-3 ……. Voor het omkleden mag gebruik worden gemaakt van de garage van het hotel "Rijsserberg. Deze garage ligt echter nogal ver van het voetbalveld. Doch de alom aanwezige dennenbosjes en jeneverbesstruiken bieden volop de gelegenheid tot omkleden. Daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt, maar ideaal is het niet. Js. Koedijk, "Jans van de Krone", eigenaar van hotel "De Kroon", brengt de oplossing door, als eerste sponsor, f. 102,- ter beschikking te stellen, zodat een keet aangeschaft kan worden. Wel moest het bestuur er voor tekenen en er borg voor staan. Eerst wordt de naam op de keet aangebracht, waar in "Sparta"-kringen behoorlijk om wordt gelachen, want er stond: "EXELSIOR".

Voor het vervolg ga naar:

het 1e decennium 1931 - 1940 het 2e decennium 1941 - 1950 het 3e decennium 1951 - 1960  
het 4e decennium 1961 - 1970 het 5e decennium 1971 - 1980 het 6e decennium 1981 - 1990  
het 7e decennium 1991 - 2000 het 8e decennium 2001 - 2010 het 9e decennium 2011 - 2020  
het 10e decennium 2021 - 2030      

 

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers