Ontwerp logo Excelsior'31

Ontwerp logo Excelsior'31

Midden jaren ’90 van de vorige eeuw vindt er een discussie plaats tussen Johan Ligtenberg en Harm Hielkema (oud-secretaris) over het toen gevoerde logo van s.v. “ Excelsior ‘31”.

Niet dat het bestaande logo niet goed was, maar een logo, dat ook de intentie van de verenigingssfeer weergeeft, zal z’n weerga niet kennen. Het logo moet dan ook uniek zijn binnen de Nederlandse sportverenigingen. Vele uren en dagen wordt er van gedachten gewisseld.

Al snel komen zij uit op de “piramide van Maslow”. Deze piramide bestaat uit vijf, steeds nauwer wordende, trappen, en geeft, beginnende bij de onderste trap (de basis) de behoeften aan, die elk mens zou moeten ervaren om op de bovenste trap te komen.

 

  • Fysieke behoeften, zoals eten, drinken, kleding, onderdak
  • Bestaanszekerheid, zoals behoefte aan veiligheid
  • Sociale behoefte, zoals er bij horen, sociaal
  • Erkenning, zoals zelfimago, reputatie, eigendunk, waardering
  • Zelfontwikkeling, ook wel doen wat je roeping is, ontplooiing

          

Maslow stelt dat elke levend wezen dezelfde behoeftes nastreeft. Wanneer aan een behoefte voldaan is, schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt, zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen alvorens terug te kunnen stijgen. Het is niet mogelijk om bepaalde niveaus over te slaan.

Mensen willen altijd 'verder' komen. Waar dat 'verder' precies ligt, is afhankelijk van de positie die op dat moment al bereikt is. Zekerheid is, dat als alle treden met goed gevolg doorlopen worden, men de hoogste trap van maximale zelfontplooiing kan bereiken. 

De s.v. “Excelsior ‘31” biedt haar leden de trappen om zich te kunnen ontplooien. 
 


Wilt u het logo gebruiken voor bepaalde doeleinden? Gebruik dan de bestanden die wij hiervoor op onze website hebben staan.
Op deze manier heeft u altijd het actuele logo-bestand van onze club, Excelsior'31.

Klik op de link hieronder om naar de pagina te gaan waar het logo in diverse bestandsformaten te downloaden is:
Link naar de logo's van Excelsior'31 

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers