Vriendenkring Actueel

Vriendenkring Actueel

Donderdag 22 januari 2015

Donderdag 22 januari is er weer een Happy Hour in de oude Top, aanvang 20:45 uur. Ondermeer hebben we het als bestuur gehad over een pubquiz of Sportquiz, een bier- of whiskey proefavond, verlichting op het terras en een avond met een gastspreker. Graag willen we van jullie horen of hiervoor animo is. Wees dan ook van harte welkom op donderdag 22 januari! Verder zijn we de naamgever van het FIFA 15 Toernooi op zaterdag 19 december met 120 deelnemers! Verder wordt binnenkort het vernieuwde dak van de speeltuin geplaatst.

Donderdag 30 januari 2014:

De Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn wederom een gepasseerd station, op naar het betere weer en  de zomervakantie !

De competitie is al weer volop bezig. Tijd voor onze traditionele jaarvergadering. Deze werd gehouden op donderdagavond 30 januari 2014.

Afwezig met kennisgeving: bestuursleden Arwald Slagmen en Arjan Lubbers

Het was een redelijk goed bezochte avond met ongeveer een dertig tal aanwezigen. Aanvang, na enige problemen in verband met de zaalbezetting was om ongeveer 21.00 uur. Onze voorzitter Henry van de Dijk hield een bloemlezing over de investeringen die door ons gedaan zijn gedurende het afgelopen jaar. Te noemen valt o.a. de bijdrage aan de inrichting van de kantine, compressors voor de "ballenjongens", investeringen in de dartborden en stellingen, de screen cleaners met ons eigen logo (uit de koker van Johan Ligtenberg)  en de bijdrage aan de oliebollenactie tbv stichting ALS.

Hierna werd de financiele gang van zaken besproken en waar nodig toegelicht  door Johan Harbers. Er waren geen inhoudelijke vragen en het jaaroverzicht werd derhalve goedgekeurd door de vergadering.

Vervolgens werd nog even gememoreerd aan de zaken die thans nog spelen. Wij (met name Henk Dennekamp) zijn bezig een aantal betontafels, hufterproof, te realiseren aan de achterkant van de kantine. Doordat de kunstgras velden nu ook in de maanden mei tot juli gebruikt kunnen worden geeft dit mooi de gelegenheid om aan deze tafels te gaan zitten.Ook willen wij een tafeltennistafel van beton plaatsen in de buurt van het speeltoestel.

Verder kwan nog ter sprake de verhuur van de dartborden aan derden en de eventuele koop door ons van de tent die afgelopen jaar op het terras heeft gestaan. Hier wordt nog over nagedacht.

Arwald heeft te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid in verband met zijn drukke werkzaamheden elders. Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Er hebben zich al kandidaten aangemeld, wij komen hierop terug.

Daarna werd er nog even nageborreld onder het genot van een hapje (eerst zonder en daarna met frituurvet warm gemaakt) en een drankje.

Volgende bijeenkomst met de leden van de vriendenkring is zaterdag 3 mei. Ons eerste speelt dan zijn laatste thuiswedstrijd van deze competitie  (tegen IJsselmeervogels).

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Te koop voor 1 euro: Vriendenkring screencleaner:











Ouder nieuws:

Het bestuur van de Vriendenkring heeft de laatste tijd niet stil gezeten. In de laatste Happy Hour is besloten om in de speeltuin een gecertificeerd speeltoestel te plaatsen. Hiervoor moet de speeltuin worden uitgebreid. Harry de Jonge, eigenaar van de Jonge Bestratingen, is al begonnen bandjes te plaatsen en deze - of volgende week begint B&M Montage en Hekwerk de afrastering aan twee kanten te verwijderen en nieuwe te plaatsen. De Speeltuin wordt aan twee kanten uitgebreid. Twee meter naar veld 4 en twee meter naar veld 5. Op goede vrijdag is het nieuwe gecertificeerde toestel geplaatst.




Ook zijn op goede vrijdag statafels gemaakt voor het nieuwe terras, ook deze zijn aangeboden door De Vriendenkring.
 



Donderdag 15 december is er een kerst happy hour in De Top, aanvang 21 uur. Daar Rien geen tijd heeft zich voor 100% in te spannen stelt hij zijn zetel ter beschikking. De voordracht van het bestuur is om Hendry van den Dijk aan te stellen als voorzitter en Arwald Slagman en Arjan Lubbers toe te voegen aan het bestuur. Besloten is een extra tv te laten plaatsen in het clubhuis, ook zijn we bezig een narrowcasting aan te schaffen. Dit is een infosysteem waar uitslagen, programma, buienradar, opstelling van Excelsior'31 1 te tonen. Hier zijn veel spelers op de markt en wat ons het beste past vergt veel tijd. 

Het bestuur heeft besloten de pannen waar de Vrienden van Excelsior'31 ieder jaar de bekende oliebollenactie houdt beschikbaar te stellen zodat deze niet meer gehuurd moeten worden. De opbrengst is ieder jaar voor een goed doel en dit jaar gaat de opbrengst naar De Stadsboerderij. Hoofdsponsor voor dit jaar is Selekthuis.

Kortom een avond om niet te missen! 
 

 

 

Begin mei zijn de speeltoestellen uit de speeltuin gehaald en de schommel en glijbaan zijn vanaf nu te koop. Info bij Rick Hofstede, telefoon 06 - 2343 7404. In de laatste Happy Hour is besloten de speeltuin uit te breiden. Bekeken wordt wat we er nu in gaan zetten, deze keer in overleg met de gemeente, zodat we straks niet weer met een afgekeurde speeltuin zitten.
(zie foto)




Happy Hour donderdag 21 april:

Om 21 uur was De Top gevuld met een dikke 35 donateurs en werd kort samengevat wat de plannen zijn van De Vriendenkring. Besloten werd dat de speeltuin wordt uitgebreid en de mogelijkheid wordt bekeken om een pannakooi / -veld aan te leggen. Ook kwam de familiedag (op 28 mei) ter sprake. Deze wordt georganiseerd door De Vriendenkring, Activiteitencommissie van de jeugd en de Supportersvereniging. Ondertussen werden de donateurs een versnapering aangeboden die in goede aarde viel. Na het officiele gedeelte werd er nog even nagepraat en was de geslaagde avond weer voorbij.

De familiedag die we samen met de Supportersvereniging en de Activiteiten commissie gaan regelen krijgt langzamerhand zijn beslag. Vanaf 09.00 uur spelen de SEJP mini's hun laatste wedstrijden en is er de Penaltybokaal. Daarna spelen de ukkies tegen de moeders.

Excelsior'31 1 neemt het daarna op tegen de E jeugd. Vanaf ongeveer 13.00 uur is er een zeskanp voor de D jeugd en spelen de senioren, A jeugd en de zaalvoetballers om de Pearejan bokaal. Eveneens spelen de C - en D jeugd een mixtoernooi. Klaverjastoernooi voor de liefhebbers en bbq is er in en om het clubhuis. Muziekale omlijsting is er door de band Hardboard, Nienke en nog een zangeres.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief zijn er personen die nog een oud mailadres gebruiken. Graag afmelden en met het nieuwe adres aanmelden zodat je op de hoogte blijft van de Vriendenkring!


Happy hour donderdag 7 oktober:

Rien kwam, met voor sommigen, een te lang verslag van de afgelopen 3 maand. Besloten is om de speeltuin te wijzigen zodat we voldoen aan de normen van de gemeente Rijssen-Holten. Er wordt gekeken of we het toestel wat er nu staat te verkopen en er enkele wipkippen neer te zetten. Heeft iemand nog een wipkip en wil hier graag van af? Gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur ;-)

Volgende week wordt er een lcd tv opgehangen achter in het clubhuis, zodat ook daar op zaterdag voetbal gekeken kan worden.

In mei 2010 organiseren we een familiedag, samen met de Supportersvereniging en de Activiteitencomissie van de jeugd. Dit voorstel werd goed ontvangen en verschillende suggesties kwamen op tafel. Ons voorstel zier er als volgt uit: Een wedstrijd van de Fjes tegen de moeders, de E spelertjes tegen het 1e, diverse activiteiten voor de iets oudere jeugd, een springkussen, een valkenier, een clown (diverse donateurs hebben zich al spontaan gemeld), een mixtoernooi voor de senioren en A jeugd, een bbg en een playbackshow. Andere suggesties zijn welkom op ons gastenboek.

Namens de Vriendenkring schonk Johan een enveloppe met inhoud voor de sfeeracties voor thuiswedstrijden van Excelsior'31 1. 
Na de lange vergadering was er voor iedereen een versnapering in de vorm van een hapje en een drankje ;-)

Namens alle donateurs wensen wij Riens Pas sterkte de komende tijd en een snelle terugkeer op De Koerbelt!

Om circa 23.30 was het einde oefening en werd er nog even nagekaart in het clubhuis, allen bedankt voor jullie aanwezigheid en tot de volgende 'vergadering'.

Degene die geen nieuwsbrief hebben ontvangen graag aanmelden voor deze nieuwsbrief!!

Vrienden!

Na de zomerstop willen we de draad weer oppakken. We hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie periode en gaan vol goede moed de strijd aan in de topklasse met ons eerste en wat zeker net zo belangrijk is: een nieuw seizoen voor alle vrijwilligers van onze club. Zonder deze mensen is het onmogelijk een zo grote club als Excelsior'31 draaiende te houden !

Vlak voor de WK (Nederland werd hier de beste van de verliezers) hebben wij een nieuwe TV aangeschaft in de kantine, zodat onze leden konden en nog kunnen genieten van een haarscherp beeld. 

Tijdens onze vergadering, gehouden donderdag 9 september 2010, kwamen de volgende punten ter sprake: veiligheid speeltoestellen, investeringen samen met o,a, supportersvereniging en aktiviteitencommissie in sfeerakties tijdens de thuiswedstrijden van ons eerste en nog wat zaken. Hierover willen wij ook graag jullie mening horen. Dit kan tijdens het volgende "Happy Hour". Dit fenomeen zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober a.s. Lokatie "De Top" en aanvang zoals gewoonlijk om 21 uur. 
 

Investering gedaan door de Vriendenkring:

Het bestuur heeft gemeend om in plaats van iedere keer een tent te huren, wat elke keer ongeveer 1/3 kost van een nieuwe tent, zelf een tent aan te schaffen (dank voor de tip Arwald Slagman). Deze tent is inmiddels aanwezig op ons sportpark.

Om deze tent "in te weiden" en tevens een vervolg te geven aan het eerste happy hour op zaterdag hebben wij wederom een datum geprikt. Dit is geworden    ZATERDAG  29 MEI 2010. 

Ons eerste speelt dan thuis tegen IJsselmeervogels, dus wij rekenen op een grote opkomst en wie weet een aantal nieuwe leden! 

In de rust is er koffie en na afloop van de wedstrijd van ons eerste een hapje en een drankje. Voor de kids is er een springkussen geregeld. Dus neem gerust vrouw en kinderen mee.

Happy Hour donderdag 11 februari:

Zoals gewoonlijk bedroeg de opkomst ongeveer 1/3 gedeelte van ons ledenbestand, ongeveer 35 leden. Bij afwezigheid van onze voorzitter Rien Gerritsen opende Johan deze avond om plm 21.00 uur. Na enige algemene mededelingen werden de door de Vriendenkring aan de scheidsrechters geschonken jassen overhandigd. De aanwezige scheidsrechters waren uiteraard blij met onze geste. Zoals Harry Averesch het verwoordde: bijna alle groepen bij Excelsior beschikken over uniforme kleding zodat ze als groep herkenbaar zijn, Vanaf nu zijn wij dat ook.

Hierna volgde een financieel verslag van de andere Johan. Dit verslag werd goedgekeurd. Wij hebben nu 102 leden, met dank aan ons laatste lid, Dhr. Nijkamp. We hebben een klein positief saldo, na de betaling van de jassen en enige kleine posten zal dit nihil bedragen. Begin 2010 komen de eerste gelden van donateurs weer binnen.

Erik Nijsink stelde voor om iets te gaan doen aan de geluidsinstallatie in de kantine. Dit voorstel wordt meegenomen. Een voorstel van Lamber Voortman mbt het warmmaken / houden van etenswaren werd niet geaccordeerd, dit is meer een item voor de kantine zelf.    

Hierna werd er nog enige tijd stevig genetwerkt.   

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst wensen wij iedereen een goed en gezond 2010.

 

Donderdag 7 januari 2010 hebben wij als bestuur even gebrainstormd. Wij zijn voornemens onze seniorenclubscheidsrechters namens onze vriendenkring een all-season jas aan te bieden, proces is in werking gezet. Uitvoering volgt zo spoedig mogelijk.

 

Het randgebeuren tijdens de opening van het speelveldje op zaterdag 7 november 2009 (party tent / muziek / hapje en drankje) was erg gezellig en heeft onze vereniging geen windeieren gelegd: ca 20 nieuwe donateurs en een geweldige sfeer. Is zeker voor herhaling vatbaar als de weergoden een beetje meewerken. Planning in april / mei.

 

Verder is gesproken over een mogelijkheid om samen met onze supportersvereniging en activiteitencommissie eens om de tafel te gaan om te kijken in hoeverre wij gezamenlijk onze doelstellingen optimaal kunnen realiseren.

 

Wij zijn nog op zoek naar een nuttige en zinvolle besteding van de donateursgelden voor het lopende jaar, suggesties zijn van harte welkom!   

 

Volgende vergadering met alle leden zal donderdag 11 of 18 februari 2010 zijn, definitieve datum volgt zo spoedig mogelijk. Is afhankelijk van de wedstrijden van FC Twente, moet niet gekker worden.

Dus voor alle leden: reserveer beide donderdagen voor het "Happy Hour" van de vriendenkring.


Honderdste donateur van de Vriendenkring

Zaterdag 7 november begroette de Vriendenkring haar 100e donateur.


Officiele opening speelveld door Lotte Nijkamp en Stef Lankamp


Lotte Nijkamp en Stef Lankamp openden zaterdag het speelveld op De Koerbelt.
(bekijk hier de beelden op YouTube)


Vanaf 2 uur waren donateurs en belangstellenden welkom in de tent die diende als ontmoetingsplaats voor de Vriendenkring. Eerst was er koffie en oliebollen, later werd het bier en kippepoten. Om half 5 was er dan de lang verwachte opening. Onder grote belangstelling openden Lotte en Stef de speelplaats en een applaus was hun deel.


Na de opening was er een Happy Hour en deze was zoals vanouds (in De Top) reuze gezellig.
Verder willen wij alle vrijwilligers en donateurs bedanken en verwelkomen wij onze 100e donateur Reint Voortman!
Dat het nog lang gezellig was moge duidelijk zijn.

De "officiele"opening van het door ons aangelegde speelveldje zal plaatsvinden op zaterdag 7 november

Het wordt een spetterende opening met o.a. een springkussen. Vanaf 14.00 uur is er koffie en na de wedstrijd van ons eerste tegen ACV volgt dan om ca. 16.30 ur de opening door ..............
Alle leden van de vriendenkring worden uiteraard hierbij verwacht, eventueel met eega en kroost.

Onder het genot van en hapje en drankje hopen wij dan weer nieuwe ideen op te doen voor ons volgende project. Genoemd is o.a. een stenen tafeltennis tafel. Wij willen uiteraard graag uw mening hierover horen !  

Happy Hour 15 oktober:

Er waren ongeveer 25 donateurs aanwezig op dit 2e Happy Hour van 2009. Rien vertelde over het tot standkomen van het speelveldje, dat inmiddels gereed is. Hij bedankte de leden die hieraan meegewerkt hadden. Zonder deze mensen valt een en ander gewoon niet te regelen. Chappeau ! De opening zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden, wij zullen u op de hoogte houden.

Verder werd de financiele stand van zaken besproken. Dit behoefde geen verdere toelichting of controle en werd door de leden geaccordeerd.

Wij hebben momenteel 83 donateurs. Nieuwe donateurs zijn uiteraard van harte welkom.

Ook vragen wij mee te denken over nieuwe ideen voor komend jaar. Deze kunnen via ons bestuur cq gastenboek worden ingediend. De rest van de avond werd er nog stevig genetwerkt.

Aanleg kunstgras en bestrating door Harry de Jonge www.dejongebestratingen.nl

Dinsdag 29 september 2009 is Harry de Jonge begonnen met de bestrating en het leggen van het kunstgras voor de speeltuin op Sportpark De Koerbelt.......






Een speciaal woord van dank aan Harry de Jonge Bestratingen  

Eerste spade de grond in voor speeltuin!
Vrijdag 15 augustus was de eer aan Karel Busscher om een begin te maken met de aanleg van een speeltuin op De Koerbelt. 

De Basse aan het stuur, Arwald als gids, de Mekke als Manusje van Alles, Bert Gerritsen Mulkes en zo kunnen we nog wel even doorgaan, was de speelplaats snel uitgegraven en het gat opgevuld met zand. De afrastering is besteld en aanstaande week zijn de offertes binnen van het kunstgras. Wanneer de speelplaats gereed is zullen we die gaan openen met een Happy Hour. 







Donderdag 9 april Happy Hour:

Vanaf 21 uur waren er in totaal zo'n 30 donateurs. Wegens ziekte van Rien Gerritsen voerde Johan Ligtenberg het woord. Hij ontvouwde de plannen voor een kidsspeelplaats. Deze zal geheel voorzien worden door een afrastering en er komen diverse speeltoestellen. Als ondergrond is gekozen voor kunstgras. Om het geheel komen tegels. Binnenkort zal begonnen worden en Rich Hofstede zal vrijwilligers polsen en warm maken voor de klus. Ook is er afgesproken dat we binnenkort een donateurswervingsactie houden. Iedereen gaat proberen minimaal één nieuwe donateur te strikken. Volgens het bestuur moet dat niet zo moeilijk zijn met een vereniging van 1500 leden!

Na een klein half uurtje discussieren was het 'officiele' gedeelte ten einde, werd er nog een poos nagekaart en bleef het nog lang onrustig in de Top. Wij danken iedereen voor hun inbreng.


• De site is uitgebreid met een Gastenboek en een Fotoalbum.

• Tevens is er de mogelijkheid gemaakt om je aan te melden voor een Nieuwsbrief,
Donateurs die zich hebben aangemeld voor 21 juli, met hun mailadres, krijgen deze brief automatisch. Nieuwe donateurs moeten zich wel aanmelden.

• De Vriendenkring is een onafhankelijke zelfstandige stichting en bestaat uit een groep personen, die de SV Excelsior’31 een warm hart toedraagt.

• De Vriendenkring tracht, indien gewenst, in samenspraak met het bestuur van SV Excelsior’31, de vereniging te steunen door middel van bijdragen of volledige financiering van voor de vereniging aan te schaffen tastbare goederen en / of diensten.

• De Vriendenkring probeert zaken te ondersteunen waarmee SV Excelsior’31 in haar geheel, en daardoor zoveel mogelijk leden, gediend is.

Ook een logo op de site? Mail ons.


De Vriendenkring schenkt ......

..... een AED aan Excelsior´31. lees verder

..... een LCD tv voor het clubhuis,

..... een prijzenkast voor de afdeling Futsal.

..... een speelplaats voor de jeugd.

 

De Vriendenkring feliciteert .....

..... de jeugdafdeling met de nieuwe speelplaats.

Wij hebben nu ongeveer 83 vrienden die trots zijn op Excelsior `31.

Ook donateur worden van deze unieke vriendenkring? meld je aan bij een van onze bestuursleden of vraag een opgave formulier bij het personeel achter de bar van het clubhuis.



 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers