Algemene Ledenvergadering Excelsior'31 verplaatst naar 21 oktober

Foto bij Algemene Ledenvergadering Excelsior'31 verplaatst naar 21 oktober

Algemene Ledenvergadering Excelsior'31 verplaatst naar 21 oktober

De Algemene Ledenvergadering, die voor woensdag 23 september stond gepland, gaat niet door. De vergadering is verzet naar woensdag 21 oktober.

De verplaatsing is noodzakelijk omdat de begroting en de jaarrekening pas in een laat stadium konden worden afgemaakt. De coronacrisis bracht nogal wat onduidelijkheid met zich mee met betrekking tot de inkomsten en uitgaven. Inmiddels hebben we de cijfers op orde en zijn de stukken aangeleverd bij de kascommissie. Die heeft begrijpelijkerwijs een aantal weken nodig om deze te bestuderen en te beoordelen. Vandaar dat we hebben besloten de vergadering met vier weken uit te stellen.

Het bestuur van Excelsior'31

-- 

Woensdag 21 oktober 2020 om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van s.v. Excelsior ’31 plaats.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Welkom & opening vergadering
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen notulen van de vorige vergadering
4. Jaarverslag van de penningmeester
     a .Verslag kascommissie

5.   Ontwikkelingen binnen de vereniging
6.   Rondvraag
7.   Sluiting vergadering

In verband met het Coronavirus is de locatie van de Algemene Ledenvergadering afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze vergadering.

U kunt zich tot uiterlijk donderdag 15 oktober 2020 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaris@excelsior31.nl.

Vanwege het Coronavirus wordt de huldiging van de jubilarissen doorgeschoven naar een later moment.

Het bestuur van Excelsior’31

Kalender icoon maandag 21 september 2020 14:39 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers