Woensdag 9 oktober: Algemene Ledenvergadering Excelsior'31

Foto bij Woensdag 9 oktober: Algemene Ledenvergadering Excelsior'31

Woensdag 9 oktober: Algemene Ledenvergadering Excelsior'31

Woensdag 9 oktober 2019 om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van s.v. Excelsior ’31 plaats in het clubhuis.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Welkom & opening vergadering
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen notulen van de vorige vergadering
4. Huldiging jubilarissen
5. Jaarverslag van de penningmeester
     a. Verslag kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Ontwikkelingen binnen de vereniging
8. Rondvraag
9. Sluiting vergadering

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zijn Harald Eertink (voorzitter) en Sandra Schulenburg (secretaris) aftredend en herkiesbaar. Richard Nijland wordt voorgedragen als bestuurslid commerciële zaken. Tegenkandidaten kunnen worden voorgedragen bij het bestuur (secretaris@excelsior31.nl) tot dinsdag 8 oktober 2019, 12.00 uur.

Als bestuur gaan wij ervan uit dat de leden van de vereniging deze avond aanwezig zijn. Dit is namelijk dé plek om als lid van de vereniging je stem te laten horen.

Het bestuur van Excelsior’31

Kalender icoon dinsdag 1 oktober 2019 06:45 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers