Update: Mededelingen naar aanleiding van coronavirus

Foto bij Update: Mededelingen naar aanleiding van coronavirus

Update: Mededelingen naar aanleiding van coronavirus

Update woensdag 25 maart, 19.30 uur: 

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe regels afgekondigd om het coronavirus te beteugelen. De KNVB heeft gisteren een verklaring uit doen gaan. Op basis hiervan kunnen wij u de volgende update geven.

* Er zijn geen wedstrijden en trainingen tot en met 6 april
* Er zijn geen andere bijeenkomsten tot en met 6 april
* Het clubhuis blijft gesloten tot en met 6 april

Kortom, alle regels zoals die in de vorige update golden, zijn van kracht tot en met 6 april. Er is verwarring ontstaan omdat minister Grapperhaus maandagavond zei dat bijeenkomsten en evenementen – ongeacht het aantal personen – tot 1 juni verboden zijn. Het gaat hierbij echter om bijeenkomsten die vergunningplichtig zijn. De voetbalwereld is hiervan uitgesloten.

Volgende week zal het kabinet bekend maken wat er na 6 april gebeurt. Dit geldt voor de sportwereld, de theaters, de schouwburgen, kortom voor alle instanties die premier Rutte benoemde in zijn persconferentie van donderdag 12 maart toen wedstrijden en trainingen werden stopgezet. Dit is een belangrijk moment. We gaan er van uit dat de periode wordt verlengd maar het is nu nog onduidelijk of dat het geval is en zo ja, tot wanneer. Zo snel mogelijk zullen we na het bekendmaken van dat kabinetsbesluit aangeven wat dit voor Excelsior’31 betekent.

Dit laatste houdt in dat we dan ook definitief kunnen besluiten of de Excelsior'31 familiedag en het Novon meiden-/vrouwenvoetbaltoernooi worden afgelast. We houden er sterk rekening mee dat dit het geval is, maar willen nog niet op de feiten vooruitlopen.

Tot slot, we hebben ook vragen gekregen over de contributiebetaling. We zijn drukdoende om de financiële gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen. Dat is echter niet gemakkelijk, omdat er veel onzekerheden zijn (bijvoorbeeld de vraag of er dit seizoen überhaupt nog wordt gevoetbald). Hoe dan ook, we lopen nu al inkomsten mis omdat het clubhuis gesloten is en dat zal linksom of rechtsom gevolgen hebben. Zodra we meer inzicht hebben in de financiële gevolgen zullen we dit aan u communiceren. Tot dat moment wordt de contributie gewoon geïnd. Mocht u als gevolg van het coronavirus betalingsproblemen hebben, gelieve dan een mail te sturen naar info@excelsior31.nl.

We hopen van harte dat u en uw naasten niet zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Mocht dat het geval zijn dan wensen wij u sterkte. Laten we hopen dat we elkaar zo spoedig mogelijk in goede gezondheid kunnen ontmoeten op de Koerbelt.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - - 

Update zondag 15 maart, 20.30 uur: 
Het kabinet heeft vandaag nieuwe maatregelen bekend gemaakt ter bestrijding van het coronavirus. Als gevolg hiervan zijn alle trainingen en wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Ook wordt het clubhuis van Excelsior'31 nu geheel gesloten, dus ook op de donderdag en de zaterdag.

Het bestuur van SV Excelsior'31

- - - -

Donderdag 12 maart, 17.00 uur: 
Het kabinet heeft vanmiddag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Onderdeel daarvan is de afgelasting tot en met 31 maart van alle evenementen waar minimaal honderd personen zijn verzameld.

De KNVB heeft hierop besloten het complete amateurvoetbalprogramma tot en met 31 maart te schrappen (zowel veld als zaal). Er wordt dus niet in wedstrijdverband gevoetbald. Ook adviseert de KNVB om geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren.

Het bestuur van Excelsior'31 neemt deze adviezen over. Dit betekent in de praktijk het volgende:
* Alle wedstrijden tot en met 31 maart gaan niet door
* De wedstrijden in de Excelsior'31 Minicompetitie gaan niet door
* Alle trainingen gaan tot nader bericht niet door
* De halfjaarlijkse ledenvergadering die gepland staat voor 25 maart gaat niet door
* De Hollandse Avond die gepland staat voor 28 maart in het clubhuis gaat niet door

Houd de website van Excelsior’31 in de gaten voor eventuele wijzigingen en/of aanvullende maatregelen.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - -

Kalender icoon woensdag 25 maart 2020 19:30 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers