Update: Mededelingen naar aanleiding van coronavirus

Foto bij Update: Mededelingen naar aanleiding van coronavirus

Update: Mededelingen naar aanleiding van coronavirus

Update dinsdag 30 juni, 15.30 uur:

Het bestuur en de clubhuiscommissie hebben gisteravond afspraken gemaakt over de opening van ons clubhuis. Tevens is vandaag de nieuwe noodverordening uitgevaardigd die ons in staat stelt met ingang van 1 juli het clubhuis te openen.

We hebben besloten dat ons clubhuis en ons terras vanaf 1 juli op de donderdagavond (van 19.00 uur tot 23.00 uur) en de zaterdag (van 14.00 uur tot 19.30 uur) zijn geopend. Dit betekent dat donderdagavond 2 juli de eerste openingsavond is.

We willen de veiligheidsmaatregelen adequaat toepassen. De clubhuiscommissie heeft hiertoe een protocol opgesteld. De belangrijkste regels zijn:

* We laten maximaal 120 personen toe tot de horecadoeleinden op het sportpark (50 op het terras, verplicht aan een tafel, en 70 binnen, verplicht aan een tafel)
* De instructieformulieren hangen bij het clubhuis ter informatie. Lees deze huisregels en instructies goed door en volg ze op.
* Er wordt niet gesleept met tafels en stoelen omdat anders de markeringspunten niet meer kloppen
* Er zijn geen zitplekken bij de bar
* Er zijn verplichte looproutes
* Betaal zo veel mogelijk met pinpas. Slechts in uitzonderingsgevallen kan cash worden betaald
* Handwasgelegenheden en toiletten zijn geopend en worden minimaal één keer per dag gereinigd

Uiteraard gelden nog altijd de al maanden van toepassing zijnde maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Dit betekent handen goed reinigen, thuisblijven als je snotterig of anderszins verschijnselen van verkoudheid hebt, te allen tijde anderhalve meter afstand houden, niezen en hoesten in de holte van je elleboog.

Met betrekking tot de trainingen en (oefen)wedstrijden verwijzen we naar de mededelingen die we in de update van 25 juni hebben gedaan. Mocht je alle richtlijnen nog eens willen bestuderen, klik hier voor alle voorschriften van het RIVM.

We zijn verheugd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het begin is er en hopelijk is dit de voorbode van een spetterend seizoen 2020/2021. Het is daarbij essentieel dat iedereen zich aan de voorschriften houdt. Los van de mogelijke boete die ons wacht bij overtreding van de voorschriften, alleen samen krijgen we corona onder controle en alleen dan wacht ons vanaf september een prachtig voetbalseizoen.

Het bestuur van Excelsior’31

- - - 

Update donderdag 25 juni, 11.00 uur:


Het kabinet heeft gisteravond een verdere versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus bekendgemaakt. Dit betekent dat we vanaf 1 juli in alle categorieën kunnen trainen zonder inachtneming van de anderhalve meter beperking. Ook mogen we weer gebruik maken van kleedkamers en douches. De jeugdteams kunnen dit zonder restricties doen. Zij mogen zich dus omkleden en mogen douchen als voor het coronavirus uitbrak. Dit geldt nog niet voor de senioren. Voor hen zullen nog beperkingen gelden. Het is nog niet bekend welke beperkingen aan kleedkamergebruik/douches worden gesteld. Wij zijn in afwachting van de voorwaarden zoals de gemeente die formuleert.

Ook kunnen we met ingang van 1 juli definitief het clubhuis heropenen. We verwachten begin volgende week aan te kunnen geven wat dit voor ons inhoudt. De clubhuiscommissie heeft een plan opgesteld. Bestuur en commissie hopen maandag de details af te ronden. Jullie horen zo spoedig mogelijk wat het protocol voor heropening van het clubhuis en het terras inhoudt.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - 

Update donderdag 28 mei, 10.00 uur:


Het kabinet heeft gisteren bekendgemaakt dat de opening van de sportkantines wordt vervroegd van 1 september naar 1 juli, mits de verspreiding van het coronavirus de komende maand onder controle blijft. Het is nog onzeker onder welke voorwaarden wij ons clubhuis vanaf 1 juli kunnen heropenen. We hebben inmiddels contact gelegd met de clubhuiscommissie en werken aan een plan dat voldoet aan de veiligheidseisen. Ook zullen we in overleg treden met de gemeente om te bekijken of onze ideeën overeenkomen met de voorschriften van de gemeente. Indien we nadere informatie hebben, laten we u dit zo spoedig mogelijk weten.

Het bestuur van SV Excelsior'31

- - - 

Update donderdag 7 mei, 15.00 uur: 

Het kabinet heeft onverwacht een aantal verruimingen bekendgemaakt in het kader van de coronacrisis. Vanaf maandag 11 mei mogen ook de seniorenteams weer trainen, zij het onder de normen zoals die gelden voor de categorie 13-19 jaar. Dit betekent onder meer dat de anderhalve meter afstand strikt gehanteerd moet worden.

Op dit moment bekijken hoe we de teams kunnen inpassen in het trainingsschema dat juist deze week is ingevoerd. Tevens is besloten dat kantines en clubhuizen tot 1 september gesloten moeten blijven. Wel is er verruiming voor cafés en terrassen per 1 juni. We kijken of en hoe we invulling kunnen geven aan de laatste verruiming, en dan strikt met betrekking tot het gebruik van ons terras. Zodra we meer weten, laten we het jullie direct weten.

Het bestuur van SV Excelsior'31

- - - 


Update donderdag 30 april, 10.00 uur: 

De rijksoverheid heeft zoals bekend de coronamaatregelen versoepeld. Wij zijn verheugd dat wij onze jeugdtrainingen mogen hervatten. Op 30 april gaan we met enkele teams van start en kijken we of de voorzorgsmaatregelen functioneren.

De jeugdtrainingen worden formeel met ingang van 5 mei hervat.

We doen dit op basis van de volgende stelregels.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Algemeen
• De kantine en de kleedkamers zijn gesloten, dus thuis douchen en omkleden;
• Leden die training hebben mogen op het complex, voor ieder ander (ouder/verzorger/familie/toeschouwers) is het complex verboden terrein, behalve voor de personen die een functie vervullen;
• Er wordt alleen gebruik gemaakt van veld 1 en 5. De overige velden zijn ingezaaid;
• Zonder toezicht (trainer/leider) mag er niet worden getraind;
• Training zijn voor de spelers niet verplicht maar op basis van vrijwilligheid;
• Spelers komen via de hoofdingang het complex op en verlaten het complex weer via de poort onder het scorebord op veld 1

Stelregels voor trainers
• De trainers/trainsters houden 1,5 meter afstand van de spelers/speelsters;
• Uitsluitend de trainer haalt de trainingsballen op en brengt ze terug;
• Geef richting spelers aan dat ze niet eerder dan 5 minuten voor de training aanwezig zijn;
• Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling;
• Ga voorafgaand aan de training bij de kinderen na of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben dan wel een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.

Stelregels voor spelers
• We schudden geen handen;
• Spelers/speelsters nemen hun eigen gevulde bidon mee en gebruiken alleen hun eigen bidon;
• Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen. Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
• Spelers/speelsters komen zoveel mogelijk op de fiets;
• Spelers komen 5 minuten voor aanvang van de training op het veld;
• Voor de groep 13 t/m 18 jarigen: houd tijdens het sporten 1,5 meter afstand;
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
• Verlaat direct na de training De Koerbelt en ga naar huis;
• Spelers die al 13 zijn, kunnen niet bij hun eigen onder 13-team trainen, tenzij dit team besluit de richtlijnen van 13 t/m 18 jaar (dus met anderhalve meter afstand) te hanteren;
• Spelers komen via de hoofdingang het complex op en verlaten het complex weer via de poort onder het scorebord op veld 1

Stelregels voor ouders
• Er mag geen groepsvorming van ouders/verzorgers/leden plaatsvinden buiten het complex;
• Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de Koerbelt. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• De kinderen die gebracht worden door hun ouders met een auto worden afgezet op de parkeerplaats.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - - 

Update donderdag 23 april, 10.00 uur: 


Nu het kabinet heeft besloten dat er weer mag worden getraind door jeugdleden tot en met 18 jaar zal het bestuur in overleg met de betrokken commissies bekijken hoe wij hier invulling aan kunnen geven.

Het gaat om de volgende groepen:
-minivoetbal (minivoetbalcommissie)
-jeugd t/m 18 (jeugdbestuur)
-meiden t/m 18 (commissies meisjes-/damesvoetbal)
-selectieteams (Technische Commissie)

Zoals bekend mag er tot en met 12 jaar vrijelijk worden getraind, van 13 tot en met 18 jaar met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Wedstrijden tegen andere clubs zijn verboden (onderlinge wedstrijden ook). Ouders langs de lijn idem, net als douchen op de club.

Er is inmiddels contact gelegd met de gemeente om organisatorisch en logistiek invulling te geven aan de mogelijkheden de trainingen te hervatten. Het kabinet dicht de gemeenten een belangrijke rol toe bij de uitvoering van het besluit. Ook wachten we op de organisatorische en logistieke richtlijnen van de KNVB. Deze richtlijnen worden een dezer dagen bekend.

Formeel kunnen de trainingsactiviteiten met ingang van 29 april worden hervat. Dat is kort dag. Ten eerste beginnen volgende week de vakanties. Ten tweede kan er alleen getraind worden op de kunstgrasvelden. De natuurgrasvelden zijn namelijk ingezaaid in de aanloop naar het nieuwe seizoen.

In overleg met de commissies en de gemeente wordt bekeken wat een haalbare en geschikte ingangsdatum is. Er zijn kortom nogal wat aspecten die een rol spelen rond de hervatting van de trainingen aan onze jeugdleden. U hoort zo spoedig mogelijk wat het overleg dat thans binnen onze vereniging wordt gevoerd voor uw kind betekent.

Familiedag
We weten sinds dinsdag dat activiteiten met tientallen personen nog geruime tijd niet aan de orde zijn en dat het clubhuis gesloten moet blijven. Dit betekent dat de familiedag in juni,  zoals we die voor ogen hadden, niet door kan gaan. Wel willen we kijken wat later kan en mag.

Het bestuur van SV Excelsior’31- - - - 

Update dinsdag 21 april, 21.00 uur: 


Premier Rutte heeft vanavond nieuwe maatregelen bekendgemaakt. De trainingen voor de jeugd tot 18 jaar mogen met ingang van 29 april worden hervat. Het verbod op de organisatie van evenementen en activiteiten die vergunningplichtig zijn, wordt echter verlengd tot 1 september.

We zullen de komende dagen in contact treden met de betrokken commissies, zeker in relatie tot het jeugdvoetbal en de familiedag, die voor juni staat gepland. Ook zullen we overleggen met de gemeentelijke autoriteiten die door de premier nadrukkelijk werden genoemd in het kader van de hervatting van de activiteiten. Op basis daarvan zullen we besluiten nemen. Nadere berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - - 

Update donderdag 2 april, 14,45 uur: 

Het kabinet heeft deze week besloten de opgelegde sociale beperkingen te verlengen van 6 april naar 28 april. De KNVB heeft aansluitend besloten alle amateurcompetities voor dit seizoen te beëindigen. Als bestuur van Excelsior’31 krijgen we geleidelijk meer inzicht in de financiële gevolgen, zowel aan de uitgaven- als aan de inkomstenkant, al is deze informatie nog verre van concreet.

Op basis van de nu beschikbare informatie kan het bestuur u het volgende mededelen:
* Er zijn dit seizoen geen wedstrijden meer in KNVB-verband
* Er is tot en met 28 april geen enkele activiteit op ons sportpark
* Het clubhuis blijft gesloten tot en met 28 april

In week 17 zal het kabinet bekendmaken wat er na 28 april gebeurt en mogelijk ook hoe het omgaat met vergunningplichtige evenementen die tot 1 juni zijn verboden. Waarschijnlijk vindt die persconferentie op 21 april plaats. Dit is weer een belangrijk moment. Zo snel mogelijk zullen we na het kabinetsbesluit van 21 april aangeven wat dit voor Excelsior’31 betekent.

Vooruitlopend hierop hebben we al wel een beslissing genomen met betrekking tot één evenement dat in juni wordt gehouden. Dit betreft het Novon Meiden- en vrouwenvoetbaltoernooi. Op advies van en in overleg met de commissie meiden-/vrouwenvoetbal is besloten dit toernooi af te gelasten. Het enthousiasme van de organisatoren kennende is dit een vervelend besluit, maar we hopen dat we volgend seizoen des te sterker kunnen terugkomen.

We hebben nog geen definitief besluit genomen over twee andere activiteiten: de familiedag en de minicompetitie. Deze worden nu nog niet afgelast. Mochten de familiedag en de minicompetitie in juni op grond van de overheidsregels geoorloofd zijn, dan kunnen we ons voorstellen dat deze in dat geval in aangepaste vorm worden gehouden. We gaan er vanuit dat we u hierover in de volgende update, na de besluiten van 21 april, duidelijkheid kunnen geven.

Tot slot de financiële situatie. Het lijdt geen enkele twijfel dat onze inkomsten aanmerkelijk zullen teruglopen. Denk alleen al aan de ontbrekende omzet uit het clubhuis. Tevens is het nog onduidelijk of en in welke mate onze uitgaven worden gecompenseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze afdracht aan de KNVB en de huur van de velden, die nu niet gebruikt kunnen worden. Wel is er zowel bij de voetbalbond als bij onze overheden bereidwilligheid om de sportclubs tegemoet te komen, maar in welke omvang en wat dit precies voor Excelsior’31 betekent, is nog onduidelijk. We hopen de rekensommen de komende weken concreter te kunnen maken en u in de volgende update meer informatie te kunnen verschaffen.

Zoals u heeft gemerkt, is de contributie voor het tweede kwartaal als gebruikelijk van uw rekening afgeschreven. Dit is enerzijds het gevolg van de financiële onzekerheid die wij nu beleven, anderzijds willen wij u er op wijzen dat het bestuur statutair niet kan ingrijpen in de contributiebedragen zonder een mandaat van de ledenvergadering. Vandaar dat net als bij andere clubs de contributie gewoon is geïnd. Mocht u als gevolg van het coronavirus betalingsproblemen hebben, gelieve dan een mail te sturen naar info@excelsior31.nl.

We beseffen dat het voor u en uw naasten een zware tijd is. Dat geldt zeker voor degenen die in familiekring zijn getroffen door het virus. Hen komt zeker ons medeleven en onze steun toe. Wij wensen u sterkte en kijken met u uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen treffen op ons mooie sportpark.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - - 

Update woensdag 1 april, 10.45 uur: 


De KNVB heeft gisteren na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven. Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen”, aldus Jan Dirk van der Zee. 

Voor Excelsior'31 betekent dit voor nu het volgende: 
* Er zijn geen officiële wedstrijden meer dit seizoen 
* Alle trainingen en oefenwedstrijden gaan tot nader bericht niet door 
* Er zijn geen andere bijeenkomsten tot en met 28 april
* Het clubhuis en het sportpark blijven gesloten tot en met 28 april

Er volgt zo spoedig mogelijk een update over onder meer de interne Excelsior'31 Minicompetitie en andere evenementen na 28 april. 

Het bestuur van SV Excelsior'31

- - - - Update woensdag 25 maart, 19.30 uur: 

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe regels afgekondigd om het coronavirus te beteugelen. De KNVB heeft gisteren een verklaring uit doen gaan. Op basis hiervan kunnen wij u de volgende update geven.

* Er zijn geen wedstrijden en trainingen tot en met 6 april
* Er zijn geen andere bijeenkomsten tot en met 6 april
* Het clubhuis blijft gesloten tot en met 6 april

Kortom, alle regels zoals die in de vorige update golden, zijn van kracht tot en met 6 april. Er is verwarring ontstaan omdat minister Grapperhaus maandagavond zei dat bijeenkomsten en evenementen – ongeacht het aantal personen – tot 1 juni verboden zijn. Het gaat hierbij echter om bijeenkomsten die vergunningplichtig zijn. De voetbalwereld is hiervan uitgesloten.

Volgende week zal het kabinet bekend maken wat er na 6 april gebeurt. Dit geldt voor de sportwereld, de theaters, de schouwburgen, kortom voor alle instanties die premier Rutte benoemde in zijn persconferentie van donderdag 12 maart toen wedstrijden en trainingen werden stopgezet. Dit is een belangrijk moment. We gaan er van uit dat de periode wordt verlengd maar het is nu nog onduidelijk of dat het geval is en zo ja, tot wanneer. Zo snel mogelijk zullen we na het bekendmaken van dat kabinetsbesluit aangeven wat dit voor Excelsior’31 betekent.

Dit laatste houdt in dat we dan ook definitief kunnen besluiten of de Excelsior'31 familiedag en het Novon meiden-/vrouwenvoetbaltoernooi worden afgelast. We houden er sterk rekening mee dat dit het geval is, maar willen nog niet op de feiten vooruitlopen.

Tot slot, we hebben ook vragen gekregen over de contributiebetaling. We zijn drukdoende om de financiële gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen. Dat is echter niet gemakkelijk, omdat er veel onzekerheden zijn (bijvoorbeeld de vraag of er dit seizoen überhaupt nog wordt gevoetbald). Hoe dan ook, we lopen nu al inkomsten mis omdat het clubhuis gesloten is en dat zal linksom of rechtsom gevolgen hebben. Zodra we meer inzicht hebben in de financiële gevolgen zullen we dit aan u communiceren. Tot dat moment wordt de contributie gewoon geïnd. Mocht u als gevolg van het coronavirus betalingsproblemen hebben, gelieve dan een mail te sturen naar info@excelsior31.nl.

We hopen van harte dat u en uw naasten niet zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Mocht dat het geval zijn dan wensen wij u sterkte. Laten we hopen dat we elkaar zo spoedig mogelijk in goede gezondheid kunnen ontmoeten op de Koerbelt.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - - 

Update zondag 15 maart, 20.30 uur: 
Het kabinet heeft vandaag nieuwe maatregelen bekend gemaakt ter bestrijding van het coronavirus. Als gevolg hiervan zijn alle trainingen en wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Ook wordt het clubhuis van Excelsior'31 nu geheel gesloten, dus ook op de donderdag en de zaterdag.

Het bestuur van SV Excelsior'31

- - - -

Donderdag 12 maart, 17.00 uur: 
Het kabinet heeft vanmiddag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Onderdeel daarvan is de afgelasting tot en met 31 maart van alle evenementen waar minimaal honderd personen zijn verzameld.

De KNVB heeft hierop besloten het complete amateurvoetbalprogramma tot en met 31 maart te schrappen (zowel veld als zaal). Er wordt dus niet in wedstrijdverband gevoetbald. Ook adviseert de KNVB om geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren.

Het bestuur van Excelsior'31 neemt deze adviezen over. Dit betekent in de praktijk het volgende:
* Alle wedstrijden tot en met 31 maart gaan niet door
* De wedstrijden in de Excelsior'31 Minicompetitie gaan niet door
* Alle trainingen gaan tot nader bericht niet door
* De halfjaarlijkse ledenvergadering die gepland staat voor 25 maart gaat niet door
* De Hollandse Avond die gepland staat voor 28 maart in het clubhuis gaat niet door

Houd de website van Excelsior’31 in de gaten voor eventuele wijzigingen en/of aanvullende maatregelen.

Het bestuur van SV Excelsior’31

- - - -

Kalender icoon dinsdag 30 juni 2020 15:30 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers