Projectgroep Excelsior 2031

Foto bij Projectgroep Excelsior 2031

Projectgroep Excelsior 2031

10 jaar na de presentatie van de kernwaarden Ambitie, Plezier en Betrokkenheid is het tijd voor een nieuw onderzoek en toekomstbeeld. 

Het bestuur heeft ons - projectgroep Excelsior 2031 - de opdracht gegeven om een toekomstbeeld voor de vereniging te maken: waar staan we als vereniging bij ons 100-jarig bestaan (over 7 jaar)? 

We hebben daarbij aandacht voor de huidige beleving van de kernwaarden en wat daarvan de komende jaren verwacht wordt. Aan het eind van dit seizoen presenteren we ons toekomstbeeld aan het bestuur. Uiteraard lichten we dit ook toe in een algemene ledenvergadering.

We zijn een onafhankelijke projectgroep die niet voor gaat schrijven wat er in de vereniging moet gebeuren, maar juist wil luisteren en ophalen wat er speelt en hoe de toekomst wordt gezien. 

Daarom gaan we een ledenonderzoek doen. Dit onderzoek bereiden we voor na gesprekken met leden van diverse commissies. Deze gesprekken vinden eind februari, begin maart plaats. 

Op basis van informatie uit de gesprekken en het ledenonderzoek zullen we ons toekomstbeeld opstellen. Het is onze bedoeling om hiermee het bestuur en de commissies de komende jaren bij hun werk  te ondersteunen.

We starten binnenkort de gesprekken met diverse commissieleden en daarna doen we een online onderzoek onder de leden. 

De commissieleden kunnen deze week een uitnodiging van ons verwachten. 

Dit voorjaar volgt het ledenonderzoek. Blijf daarvoor de website en socials van Excelsior’31 volgen.

Projectgroep Excelsior 2031
André Vis
Gea Agteresch
Gerald Pas
Lennart van de Maat
Lisa Postma
Ruben van Horssen
Wilco Nieuwenhuis
Dieger ten Berge

Kalender icoon donderdag 15 februari 2024 11:12 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers