Jeugd- en seniorenteams opgelet: Veiligheidsvoorschriften kampioensteams

Foto bij Jeugd- en seniorenteams opgelet: Veiligheidsvoorschriften kampioensteams

Jeugd- en seniorenteams opgelet: Veiligheidsvoorschriften kampioensteams

Excelsior'31 heeft ontheffing van het bepaalde in artikel 61b, lid 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) gekregen. Hierin is bepaald dat het verboden is personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

Zoals hieronder, in een brief van de Gemeente aan Excelsior'31, is weergegeven:

Ontheffing
Ik verleen u, en daarmee de bestuurder van het desbetreffende voertuig, namens burgemeester en wethouders, ontheffing van het bepaalde in artikel 61b, lid 1 van het RVV 1990, voor het vervoeren van (jeugdige) personen in een laadruimte van een voertuig en/of aanhangwagen, in verband met het vieren van een kampioensfeest.

Voorschriften
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:
1. De ontheffing is geldig tot en met 30 juli 2019.
2. Het is alleen toegestaan wegen binnen de bebouwde kom van Rijssen te gebruiken.
3. De laadruimte waarin de personen zich bevinden moet aan de zij- en achterkanten voorzien zijn van
dichte schotten/wanden met een hoogte van minimaal 1,20 meter gerekend vanaf de laadvloer van
het voertuig of aanhanger.
4. Er mag niet harder dan stapvoets worden gereden tijdens de rit als er zich personen in de laadruimte
bevinden.
5. Bij het vervoer van minderjarige personen in de laadruimte, moet er toezicht aanwezig zijn van
meerderjarige personen.
6. U stelt de bestuurder van het voertuig die gebruik maakt van deze ontheffing, voor aanvang van de rit,
een exemplaar van dit ontheffingsdocument ter beschikking. Een kopie van de ontheffing moet de
bestuurder van het voertuig kunnen tonen aan de politie. 

Klik hier om de brief te downloaden. 

Kalender icoon dinsdag 23 april 2019 09:58 / Algemeen

Gerelateerd nieuws

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers