Sociale integratie & Werkgelegenheid

Sociale integratie & Werkgelegenheid

WIJKTEAM BAALDERBORGGROEP

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) heeft Excelsior'31 de Baalderborg Groep benaderd om als dagbestedingsproject de lunchpakketten voor een aantal elftallen te verzorgen.

De Baalderborg Groep wil graag ontwikkelen en hieraan meewerken in de vorm van een wijkteam. Mensen met een verstandelijke beperking werken onder begeleiding van een professionele hulpverlener in zo’n wijkteam. Gezien de ontwikkelingen in de zorg willen de gemeentes dat mensen met een beperking zoveel mogelijk participeren in hun eigen gemeente. Dit is onder meer om op de vervoerskosten te besparen.

Deelnemers in de werkkleding aangebonden door Hans Wermink (rechts) van Profimex

Elke vrijdag verzorgt het wijkteam de lunchpakketten voor de elftallen die uit moeten voetballen en de tosti’s die in de kantine verkocht worden. Af en toe maken ze iets lekkers voor de spelers en bieden dit aan bij de koffie. Daarnaast helpen zij De Sterkerij om hapjes te bereiden.

Door het werken in een wijkteam laten we de maatschappij zien dat het mes van twee kanten snijdt. Men kan iets betekenen voor elkaar. In dit geval biedt Excelsior’31 de ruimte aan voor de mensen met een beperking en zij verzorgen taken waar Excelsior’31 baat bij heeft.

De Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden, midden in de samenleving. Dat doen we vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven. Ieder mens heeft recht op bestaan, op warmte en veiligheid. Kenmerkend van onze zorg zijn de betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar. De wensen van de cliënt zijn leidend voor de zorg of ondersteuning die wij bieden. Dit kan variëren van 24-uurs zorg tot enkele uren begeleiding per week en omvat wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie.

 


 

DAC
DAC Ons Erf, een dagactiviteitencentrum op protestants christelijke grondslag, heeft als doel het bevorderen van de persoonlijkheidsgroei van volwassen mensen met een verstandelijke beperking in de regio Rijssen middels het bieden van zinvolle dagbesteding vanuit het principe van vraaggerichte zorg- en dienstverlening.

Bij onze vereniging zijn ongeveer 15 deelnemers 4 dagen per week voornamelijk bezig met het wassen en opvouwen van de kleding en het schoonmaken van kleedruimtes en de buitenaccommodatie.
 

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers